این مستندات در سمت کاربر اعمال می شود و این امکان را به شما می‌دهد تا ابزارکی که برای او نمایش داده می‌شود را مدیریت یا از آن برای ارسال اطلاعات کاربر به سامانه گفتینو استفاده کنید‌. (برای مثال می‌ توانید اطلاعات کاربری که به سایت شما لاگین کرده را به گفتینو بفرستید تا در بخش مشخصات هر گفتگو نمایش داده شده و در آرشیو به آنها دسترسی داشته باشید)
دقت کنید: تمامی توابعی که در ادامه خواهید دید ، باید در کد روبرو (داخل رویداد goftino_ready) قرار بگیرند.
window.addEventListener('goftino_ready', function (p) {
    // function or event
});

تابع setUser

با استفاده از این تابع می توانید اطلاعات کاربری که به وب سایت شما لاگین کرده را به گفتینو ارسال کنید.

FieldTypeتوضیح
emailstringایمیل کاربر لاگین شده
namestringنام کاربر لاگین شده
aboutstringدرباره ی کاربر لاگین شده
phonestringتلفن کاربر لاگین شده
avatarstringعکس کاربر لاگین شده
Goftino.setUser({
   email: 'test@email.com',
   name: 'Ali Rahimi',
   about: 'about me :)',
   phone: '09123456789',
   avatar: 'http://goftino.com/mypic.jpg'
});

تابع open

با استفاده از این تابع می توانید ابزارک گفتگو را باز کنید.

Goftino.open();

تابع close

با استفاده از این تابع می توانید ابزارک گفتگو را ببندید.

Goftino.close();