رویداد goftino_ready

این مستندات در سمت کاربر اعمال می شود و این امکان را به شما می‌دهد تا ابزارکی که برای او نمایش داده می‌شود را مدیریت یا از آن برای ارسال اطلاعات کاربر به سامانه گفتینو استفاده کنید‌.
دقت کنید: برخی توابع که در ادامه خواهید دید ، باید در کد روبرو (داخل رویداد goftino_ready) قرار بگیرند.

window.addEventListener('goftino_ready', function (p) {
  // function or event
});

تابع setUser

با استفاده از این تابع می توانید اطلاعات کاربری که به وب سایت شما لاگین کرده را به گفتینو بفرستید تا در بخش مشخصات هر گفتگو نمایش داده شده و در آرشیو به آنها دسترسی داشته باشید. این تابع را در رویداد goftino_ready درج کنید.

FieldTypeتوضیح
emailstringایمیل کاربر لاگین شده
namestringنام کاربر لاگین شده
aboutstringدرباره ی کاربر لاگین شده
phonestringتلفن کاربر لاگین شده
avatarstringعکس کاربر لاگین شده
Goftino.setUser({
  email: 'test@email.com',
  name: 'Ali Rahimi',
  about: 'about me :)',
  phone: '09123456789',
  avatar: 'http://goftino.com/mypic.jpg'
});

تابع setWidget

در مواقعی نمی خواهید آیکون پیش فرض ابزارک در سایت شما نمایش داده شود و دکمه ای به سلیقه خود در بخش خاصی از صفحه نیازمند هستید، به نوعی تمایل به باز و بسته کردن پنجره گفتگو فقط با دستورات خودتان در سایت دارید. (نمونه دکمه ابزارک ویرایش شده در تصویر روبرو قابل مشاهده است)
همچنین امکان حذف صدای هشدار پیام جدید و نمایش تعداد پیام های خوانده نشده فراهم شده است.
این تابع را در رویداد goftino_ready درج کنید و از توابع open و close استفاده کنید.

FieldTypeتوضیح
iconbooleanنمایش / عدم نمایش آیکون ابزارک
soundboolean پخش / عدم پخش صدای هشدار پیام جدید در سمت کاربر
counterstringنام class یا id باکس شمارنده پیام جدید
(قبل از نام class نقطه و قبل از نام id عبارت # بگذارید)
sample
Goftino.setWidget({
  icon: false,
  sound: false,
  counter: '#div_idName' //or '.div_className'
});

تابع open

با استفاده از این تابع می توانید ابزارک گفتگو را باز کنید.

Goftino.open();

تابع close

با استفاده از این تابع می توانید ابزارک گفتگو را ببندید.

Goftino.close();