اپلیکیشن Android
دریافت مستقیم

اپلیکیشن iOS
توضیحات

نرم افزار Windows
دریافت

نرم افزار Mac
دریافت

Chrome Shortcut
توضیحات

پنل تحت وب
ورود

در هر زمان پاسخگوی کاربران خود باشید


گفتینو این امکان را فراهم کرده است که مدیران و اپراتورهای سامانه، در هر شرایطی که به شبکه اینترنت دسترسی دارند، سامانه خود را با استفاده از اپلیکیشن اندروید، نرم افزار های رایانه و یا در مرورگر، مدیریت و به راحتی با مخاطبان خود گفتگو کنند.


apps